20.09.2018

Հաշվի՛րթե տրված բառերի մեջ քանի՞ տառ և քանի՞
հնչյուն կա:

Երկրպագու 8տ․ 8հ

սերկևիլ 7տ․ 7հ

եռատերև  7տ․ 8հ

անողնաշար 9տ․ 10հ

որևէ 4տ․ 4հ

ամենաերկար  10տ․ 10հ

ոզնի 4տ․ 6հ

վերջ 4տ․ 5հ

ով 2տ․ 2հ

կես 3տ․ 3հ

երբ 3տ․ 4հ

Реклама

Համո Սահյան

Համո Սահյան

ԱՌԱՋԻՆ ՍԵՐՍ

Առաջին սերս ձնծաղիկի պես
Ձնհալի միջից մի անգամ ժպտաց,
Ինձ ոտից գլուխ մի անգամ չափեց
Եվ իսկույն փակեց աչիկները թաց։

Երկրորդը խոնարհ մանուշակ էր մի.
Կանաչ թփի մեջ թաքուն ծիծաղեց,
Առավ համբույը ոսկեղեն շողի
Եվ ամոթանքից գլուխը կախեց։

Երրորդը վարդ էր մի բոսորաթերթ,
Ծանոթ էր արդեն արևի ուժին,
Ինձ գերեց, տարավ, խաղաց սրտիս հետ,
Փշերն ինձ տվեց, բուրմունքն ուրիշին։

19.09.2018

Ընտրիր Համո Սահյանի բանաստեղծություններից մեկը, սովորիր:

Ընտրիր այնպիսի բանաստեղծություն, որը չեք անցել:

Գործնական քերականություն. տառ և հնչյուն

1.Քանի՞ հնչյուն և քանի՞ տառ կա հետևյալ բառերից յուրաքանչյուրում`

արև-3 տ. 4 հ.

տասներկու-8 տ. 8 հ.

նաև-3 տ. 5 հ․

ևս-2 տ. 4 հ․

գզգզել-6 տ. 8 հ.

անորակ-6 տ. 6 հ.

ճանապարհ-8 տ. 7 հ.

որոգայթ-7 տ. 8 հ.

որոշել-6 տ. 7 հ.

չորս-4 տ. 4 հ.

մոտենալ-7 տ․ 7 հ․

Ինքնաստուգում 5-րդ դասարան

Ինքնաստուգում 5-րդ դասարան

 Ո՞ր թվերն են կոչվում բնական և քանի՞ թվանշան է անհրաժեշտ թվերի գրառման համար:

Բնական թվեր կոչվում են այն թվերը, որոնք գործածվում են հաշվելու համար կոչվում են բնական թվեր:

Թվերի գրառման համար անհրաժեշտ է 10 թվանշան:

Կատարեք գործողությունները՝   

1087-291+2535:5=1302

Հետևյալ թիվը գրի առնել կարգային գումարելիների գումարի տեսքով՝

56634-5 տասհազարյակ+6 հազարյակ+6 հարյուրյակ+3 տասնյակ+4 միավոր

Տրված թվերից առանձնացրեք նրանք, որոնք հանդիպում են 147 թվից հետո

247, 146, 542, 741, 157:

      Ո՞րն է ամենամեծ երկնիշ թիվը

      99

Երկու թվերից ո՞րն է ավելի մեծ

ա) 12374 > 12347

բ) 568 < 784

Կատարեք գործողությունները՝

1:(10-9) + 3-2+4:2=0

Լրացրեք թվաբանական խաչբառը

64

:

=

X

x

:

5

=

=

=

=

44

+

=

64

Երկու Արտերից ցորեն հավաքեցին, առաջին արտից 3200 կգ, երկրորդից՝ 8800 կգ: Ապա ամբողջ բերքը տարան սայլերով: Քանի՞ սայլ պահանջվեց, եթե նրանցից յուրաքանչյուրում տեղավորվում է 400 կգ ցորեն:

8800-3200=5600

Դերձակ ունի մահուդի 16 մ երկարությամբ կտոր, որից յուրաքանչյու օր կտրում է 2 մ: Քանի՞ օր հետո կկտրի վերջին կտորը:

16:2=8

18.09.2018

Գրավոր աշխատանք՝

 1. Գտի՛ր և գրի՛ր  լեզվի մասին առածներ, սովորիր այդ առածները:
 2. Լեզվի կարևորագույն դերը մարդկության կյանքում գիտակցել են աշխարհի բոլոր ժողովուրդները: Եվ նրանք ստեղծել են բազմաթիվ դիպուկ առածներ` սեղմ բնութագրելով լեզուն: Ահա դրանցից մի քանիսը:Հայկական

  Խոսք կա` սարի գլուխը կը հանի, խոսք կա` սարից ներքև կբերի:

  Հենց խոսք կա, որ մի փութ մեղրով չի ուտվի:

  Լեզվի ծակածին դեղ չկա:

  Քանի լեզու գիտես` այնքան մարդ ես:

  Աշխարհքի շինողն ու քանդողը լեզուն է:

  Թրի կտրածը կլավանա, լեզվի կտրածը չի լավանա:

  Քաղցր լեզուն օձը բնից կհանի:

  Ռուսական

  Լավ է ոտքից կաղել, քան լեզվից:

  Մի շտապիր խոսել, շտապիր գործել:

  Մոլդավական

  Լավ խոսքը հանգցնում է կրակը:

  Չեչենական

  Զենքը սպանում է մեկին, լեզուն` հազարին:

  Վրացական

  Աշխարհը խոսքով կարելի է նվաճել, բայց ոչ մերկացված թրով:

  Փաղաքշական խոսքով լեռնային եղնիկին անգամ կարելի է մոտենալ:

  Եգիպտական

  Մարդու լեզուն իր նավի ղեկն է:

  Վիետնամական

  Դանակը մեկ սայր ունի,իսկ լեզուն` հարյուր:

  Արամեական

  Քո լեզուն մի առյուծ է, եթե նրան կապես, քեզ կպահպանի, եթե թողնես, կհոշոտի:

  Չինական

  Խոսքը գործիք է, որով բացում են սիրտը:

  Պարսկական

  Երկար լեզուն կկարճացնի կյանքը:

  Քրդական

  Իմ լեզվով խոսող օտարականն ավելի թանկ է, քան իր լեզուն չիմացող ազգակիցը:

 3. Հետևյալ բառերը բաժանիր բաղադրիչների՝ արծաթազօծ-արծաթ-զօծ, անօթևան-ան-օթևան, ամանորյա-աման-օրյա, ամենօրյա-ամեն-օրյա, մեղմորենմեղ-օրեն, ունկնդիր-ունկ-նդիր: Օրինակ՝ մեղմօրոր-մեղմ+օրոր
 4. Բանավոր աշխատանք՝
  1. Ինչո՞ւ է դասատու Մելքոնը կարևոր նշանակություն տալիս հայոց այբուբենն անգիր իմանալուն:
  2. Այբուբենն անգիր սովորելու ի՞նչ ձև էր ընտրել ուսուցիչը:
  3. Գիտե՞ք այբուբենի տառերից կազմված ուրիշ ստեղծագործություններ:
  4. Ա ա այբ
   Բ բ բեն
   Գ գ գիմ
   Դ դ դա
   Ե ե եչ
   Զ զ զա
   Է է է
   Ը ը ըթ
   Թ թ թո
   Ժ ժ ժե
   Ի ի ինի
   Լ լ լյուն
   Խ խ խե
   Ծ ծ ծա կ
   Կ կ կեն
   Հ հ հո
   Ձ ձ ձա
   Ղ ղ ղատ
   Ճ ճ ճե
   Մ մ մեն
   Յ յ հի
   Ն ն նու
   Շ շ շա
   Ո ո վո
   Չ չ չա
   Պ պ պե
   Ջ ջ ջե
   Ռ ռ ռա
   Ս ս սե
   Վ վ վև
   Տ տ տյուն
   Ր ր րե
   Ց ց ցո
   Ւ ւ հյուն
   Փ փ փյուր
   Ք ք քե
   Օ օ օ
   Ֆ ֆ ֆե

Ձայնավոր և բաղաձայն

Կար չկար երկու խումբ կար կեսը բաղաձայն կեսն էլ ձայնավոր ։Նրանք իրար հետ կռվում էին,

բայց նրանց թագավորն էր  Ա ձայնավորը , իսկ Ղ բաղաձայնը բաղաձայնների թագավորն էր, բայց նրանք հաշտվեցին,բոլորը իրար հետ ընկերություն արեցին և այդպես նրաք ուրախ ապրեցին առանց վեճի։

17.09.2018

Դաշտենց «Ռանչպարների կանչը»

Գործնական աշխատանք

1.Գրիր բաց թողնված ձայնավորները:

այժմեական, անէական, անպատեհ, անվրիպ, դողորոցք, ելևեջ, երբևե, երբևիցե, էլեկտրաեներգիա, լայնեկրան, մանրե, վայրեջք, տիեզերք, ամենորյա, անձնական, անօթևան, անորոշ, արծաթազօծ, մեղմօրոր, մեղմօրեն, նախօրոք, ակնդետ, ակընթարթ, անակընկալ, անընդհատ, հյուրընկալ, ճեպ….նթաց, մերթ….նդմերթ, նորխնտիր, որոտանդոստ, սրենթաց, ունկընդիր:

2.Գրիր բաց թողնված բաղաձայնները:

Գաբրիել, դարբին, երգ, իբրև, խաբել, Հակոբ, համբերել, համբույր, փրփուր, սուրբ, ուրբաթ, Քերոբ, աղբանոց, ցայտաղբյուր, եղբայր, ավագ, կողպեք, գոմ, երբ, զուգել, թագավոր, թարգմանել, կարապ,հոգնակի, մարգարիտ, արդար, արդեն, արդյոք, արդյունք, որդ (ճիճու), որթ (խաղողի վազ), օրիորդ, գնորդ, ժողովուրդ, ընդամենը, ընդհակառակը, փարթամ, ընդհանուր, ընդունակ, ընդունել, ասացվածք, ընդարձակ, գլուխկոնծի, համարձակ, բարձ, թխվածք, բարձր, խցկել, հարձակվել, փորձ, ամբողջ, աղջիկ, եղբայր: