12.11.2019

Շատ է գնում, քիչ է գնում, շատն ու քիչն էլ ինքը կիմանար, գնում է ընկնում մի գյուղ, ինքը՝ գյուղին անծանոթ, գյուղն՝ իրեն։ Ո՞ւր գնա, ուր չի գնա։ Մի տանից զուռնի ձեն է լսում․ ձին քշում է էս ձենի վրա, գնում է ընկնում մի հարսանքատուն։

— Բարի օր ձեզ։

— Ա՛յ աստծու բարին քեզ․ բարով հազար բարի եկար։

Համե՛ցեք, հա, համե՛ցեք․ դե ղոնախն աստծունն է․ սրան տանում են իր դրոշակով սուփրի վերի ծերին բազմեցնում։ Աչքդ էն բարին տեսնի, ինչ որ լցնում են առաջը՝ թե՛ ուտելիք, թե՛ խմելիք։

Հարսանքավորները հետաքրքրվում են իմանան, թե ո՞վ է էս տարօրինակ անծանոթը։ Ներքի ծերից մինը բոթում է իր կողքի նստածին ու հարցնում, սա էլ իր կողքի նստածին է բոթում, էսպես հերթով իրար բոթելով ու հարցնելով բանը մնում է վերի ծերին նստած տերտերին։ Տերտերը մի կերպով ղոնախի դրոշակի վրա կարդում է․

Անհաղթ հերոս Քաջըն Նազար,
Որ մին զարկի՝ ջարդի հազար։

Կարդում է ու զարհուրած հայտնում է իր կողքի նստածին, սա էլ՝ իր կողքի նստածին, սա էլ՝ երրորդին, երրորդը՝ չորրորդին․ էսպեսով հասնում է մինչև դռան տակը, ու ամբողջ հարսանքատունը դրմբում է թե՝ բա չես ասիլ, նորեկ ղոնախն է ինքը՝

Անհաղթ հերոս Քաջըն Նազար,
Որ մին զարկի՝ ջարդի հազար

— Քաջ Նազարն է, հա՜․․․— բացականչում է պարծենկոտի մինը,— ի՜նչքան է փոխվել, միանգամից լավ չճանաչեցի․․․

Եվ մարդիկ են գտնվում, որ պատմում են նրա արած քաջագործությունները, հին ծանոթությունն ու միասին անցկացրած օրերը։

— Հապա ի՞նչպես է, որ էսպես մարդը հետը ոչ մի ծառա չունի,— զարմանքով հարցնում են անծանոթները։

— Էդպես է դրա սովորությունը, ծառաներով ման գալ չի սիրում։ Մի անգամ ես հարցրի, ասավ՝ ծառան ինչ եմ անում, ամբողջ աշխարհքն իմ ծառան է ու իմ ծառան։ — Հապա ի՞նչպես է, որ մի կարգին թուր չունի, էս ժանգոտ երկաթի կտորն է մեջքին կապել։

— Շնորհքն էլ հենց դրա մեջն է, է՛, որ էս ժանգոտ երկաթի կտորով մին զարկես, ջարդես հազար, թե չէ՝ լավ թրով ի՞նչ կա որ, սովորական քաջերն էլ են ջարդում։

Ու ապշած ժողովուրդը ոտի է կանգնում, խմում է Քաջ Նազարի կենացը։ Իրենց միջի խելոքն էլ դուրս է գալի, ճառ է ասում Նազարի առաջ․ ասում է՝ մենք վաղուց էինք լսել քո մեծ հռչակը, կարոտ էինք երեսդ տեսնելու և ահա էսօր բախտավոր ենք, որ քեզ տեսնում ենք մեր մեջ։ Նազարը հառաչում է ու ձեռքը թափ է տալի։ Ժողովրդականները խորհրրդավոր իրար աչքով են անում, հասկանում են, թե էդ հառաչանքն ու ձեռքի թափ տալը ինչքան բան կնշանակեր․․․

Աշուղն էլ, որ էնտեղ էր, ձեռաց երգ է հորինում ու երգում։

Բարով եկար, հազար բարի,
Հըզոր արծիվ մեր սարերի,
Թագ ու պարծանք մեր աշխարհի,
Անհաղթ հերոս Քաջըղ Նազար,
Որ մին զարկես՝ ջարդես հազար։

Խեղճ տըկարին դու ապավեն,
Ազատ կանես ամեն ցավեն,
Մեզ կըփրկես անիրավեն,
Անհաղթ հերոս Քաջըդ Նազար,
Որ մին զարկես՝ ջարդես հազար։

Մատաղ ենք մենք քո դըրոշին,
Մեջքիդ թըրին, տակիդ ռաշին,
Նրա ոտին, պոչին, բաշին,
Անհաղթ հերոս Քաջըդ Նազար,
Որ մին զարկես՝ ջարդես հազար։

Ու ցրվելով՝ հարբած հարսանքավորները տարածում են ամեն տեղ, թե գալիս է

Անհաղթ հերոս Քաջըն Նազար,
Որ մին զարկի՝ ջարդի հազար։

Անհատկան պլան

 Անուն   Էրիկ

 Ազհանուն  Հագեյան

 Դասարան 6-1

 

·         Սովորողի ընտրությամբ գործունեություն գիմնաստիկա

·         Ֆիզկուլտուրա հրաձգություն

·         Լրացուցիչ կրթություն անգլերեն։գիմնաստիկա

·         Տնային ուսումնական աշխատանք կատարում եմ

·         Լրացուցիչ ուսուցման դասընթաց անգլերեն

·         Տրանսպորտ օգտվում եմ

·         Երկարացված օգտվում եմ

·         Քնապար ոչ

23.10.2019

1) Համեմատե՛ք.

ա) 16-ի 37 %-ը և 37-ի 16 %-ը,

 

Հավասար են։

 

բ) 72-ի 94 %-ը և 94-ի 72 %-ը,

Հավասար են։

գ) 88-ի 56 %-ը և 56-ի 88 %-ը։

Հավասար են։

 

2) Համաձուլվածքը բաղկացած է 25 % կապարից և 75 % երկաթից։

Քանի՞ կիլոգրամ կապար և քանի՞ կիլոգրամ երկաթ պետք է վերցնել 15 կգ այդպիսի համաձուլվածք ստանալու համար։

15/100×25/1=3/20×25/1=75/20=3.15/20=3.3/4 կապար

15/100×75/1=3/20×75/1=225/20=11.5/20=11.1/4 երկաթ

 

3) Կռահե՛ք քառակուսու կողմի երկարությունը, եթե նրա մակերեսն է`

ա) 36 սմ2

36:4=9սմ

բ) 64 սմ2

64:4=16սմ

գ) 1 սմ2

1սմ

դ) 25 մմ2

1սմ 2,5մմ

ե) 49 մմ2:

2սմ 4,5մմ

 

4) Ժամացույցի րոպեի սլաքը 1 ժամում պտտվում է 360­ով։ Քանի՞

աստիճանով կպտտվի րոպեի սլաքը 5 րոպեում, 10 րոպեում, 15

րոպեում, 20 րոպեում։ Կազմե՛ք անցած ժամանակի և րոպեի

սլաքի պտտվելու անկյան մեծության միջև կախման աղյուսակը։

Ինչպիսի՞ կախում ստացվեց։

1ժ=60ր

360:60=6 (1ր)

6×5=30 (5ր)

6×10=60 (10ր)

6×15=90 (15ր)

6×20=120 (20ր)

5) Բանվորը պիտի պատրաստեր 80 մանրակ։ Հերթափոխի վերջում նա նախատեսված աշխատանքը կատարել էր 130 %­ով։ Քանի՞ մանրակ էր պատրաստել բանվորը։

130-100=30%

80*30/100=24

80+24=104

Պատ՝. 104 մանրակ

6) Դպրոցում կա 480 աշակերտ։ Նրանց 35 %­ը մասնակցել է մարզա­

կան մրցումներին։ Աղջիկները մրցումների մասնակիցների 25 %­-ն

են։ Քանի՞ աղջիկ է մասնակցել մրցումներին։

480*35/100=168

168*25/100=42

Պատ՝. 42 աղջիկ

7) Շոգենավը գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ լողալիս

144 կմ­-ն անցնում է 8 ժամում: Որքա՞ն է շոգենավի արագությունը

չհոսող ջրում, եթե լաստը այդ նույն ճանապարհն անցնում է 36 ժամում:

144/8=18 կմ/ժ

144/36=4 կմ/ժ

18-4=14 կմ/ժ

Պատ՝. 14 կմ/ժ

22.10.2019

  1. Իրականացնում ենք «Ստեղծում եմ իմ առասպելը» լրացուցիչ կրթության առաջադրանքների ինքնատիպ շղթան: Մեր հորինած առասպելից ընտրում ենք հինգ բառ ու գրում դրանց հոմանիշները: Հոմանշային յուրաքանչյուր զույգը գրելուց հետո բացատրում ենք, թե ինչու ենք դրանցից հենց տվյալ տարբերակը ընտրել:
    • Օրինակ` Արամազդը լսեց նրա աղաչանքը: Աղաչանք-խնդրանք, ընտրել եմ աղաչանք տարբերակը, քանի որ այն ավելի տպավորիչ է:

Լեզուն իմանալը-գիտենալ դեռ քիչ է, պետք է նաեւ այդ լեզվով մտածել-խորհել կարողանաս,- պատասխանեց Տերյանը

 

  1. Տեքստում հերոսներից մեկի համար ավելացնում ենք բնութագրություն, որտեղ կլինեն առնվազն երկու զույգ հականիշներ:
    • Օրինակ` Վահագնը նրան տեսել էր զվարթ-երջանիկ ու թախծոտ-ուրախոգևորված -հիասթափված ուհիասթափված-ոգեվորված, բայց այսպիսին նա երբեք չէր եղել:

21.10.2019

  1. Իրականացնելու ենք «Ստեղծում եմ իմ առասպելը» լրացուցիչ կրթության առաջադրանքների ինքնատիպ շղթան: Սկզբի համար ստեղծում ենք անավարտ առասպել, որտեղ կլինեն հայկական հավատալիքներից հայտնի զարմանահրաշ ու գերբնական էակներ և աստվածներ` մեր նախընտրությամբ: Առասպելը պետք է դեռևս անավարտ թողնենք: Ավարտը կհորինենք հետո:
  2. Ընտրում ենք գեղեցիկ վերնագիր` հիշելով վերնագրի կարևոր նշանակությունը: Չմոռանանք նաև տեքստի առաջին նախադասության ու առաջին տպավորության կարևորության մասին:
  3. Հայաստանի խնամակալությունը