Բնագիտություն

1.Բույսերից եւ կենդանիներից բացի՝ ի՞նչ կենդանի օրգանիզմներ գիտեք:

Սողուններ, ձկներ,միջատներ
2.Շրջապատի որեւէ բույսի կամ կենդանու օրինակով ներկայացրե՛ք նրանց հիմնական հատկությունները:

Օրինակ իմ շունը, որը Խասկի  ցեղատեսակի է շատ մարդամոտ է , և բարի ընկերասեր բայց միակ բացասական ը այն է վոր սիրում է ազատություն և կարող է փախչել ու կորել

3. Արդյոք կա՞ն կենդանի օրգանիզմների հատկություններ, որոնք բացակայում են անկենդան մարմիններում:

Շնչարություն աճ և բազմացում

Բնագիտություն

Հարցեր

1*Մանրացումը, լուծումը, գոլորշացումը… երեւույթներ են:

Снимок

Снимокէ

2*Անվանե՛ք բնության մեջ եւ կենցաղում հանդիպող օքսիդներ, նկա-
րագրե՛ք դրանց:

համլետկատլետ

3*Ի՞նչն են անվանում դեֆորմացիա:Ներկայացրե՛ք դեֆորմացիայի օրինակներ:

 

Բնագիտություն

1.Ի՞նչ է ցողունը: Ինչպիսի՞ ցողուններ գիտեք:

Ցողունը բույսի վեգետատիվ օրգան է Ցողուննը լինում է և ճկուն:
2. Ինչո՞ւմ է ցողունի դերը բույսի կյանքում:

Ցողունը ունի հիմնական փոխադրույթ Բույսը պարտադիր պետք է ցողուն ունենալ:
3. Ի՞նչ է տերեւը: Ինչի՞ց է կազմված:

Снимок
4. Ինչպիսի՞ տերեւներ գիտեք: Ներկայացրե՛ք օրինակներ:

համֆհսմկ
5.Ի՞նչ է պատկերված:Պատմիր դրանց մասին:

 

Վերլուծել անհատի դերը պատմության մեջ որևէ պետական կամ մշակութային գործչի օրինակով;

Հաղորդակցական ունակությունը կամ հաղորդունակությունը անձի այն հատկությունն է, որով նա բնականոն փոխհարաբերություններ է հաստատում ուրիշների հետ, համարժեքորեն ձևակերպում է իր ասելիքը, տեղեկություններ հաղորդում և ընդունում՝ ճշտորեն վերծանելով դրանք, ապահովելով պատշաճ հետադարձ կապը:

Հաղորդակցումը հասարակական սուբյեկտների (անձ, սոցիալական խումբ) փոխներգործության գործընթաց է, որի ժամանակ տեղի է ունենում փորձի, գիտելիքների, կարողությունների և գործունեության արդյունքների փոխանակություն: Որպես հաղորդակցման սուբյեկտ հանդես են գալիս ինչպես անհատներ, այնպես էլ խմբեր: Հաղորդակցությունը վերահսկում է հասարակական կյանքի բոլոր կողմերը, մարդականց, սոցիալական խմբերին: Մարդը ապրում է ինֆորմացիոն դարաշրջանում՝ հաղորդակցության տարածման մեջ, որը կազմված է տարբեր պատկերներից, իմիջից, հաղորդագրություններից, սիմվոլներից, միֆերից, կարծրատիպերից: Նույնիսկ առաջացել է <<տեղեկացված մարդ>> տերմինը. նրա համար հմտություն է ստանալ, մշակել և փոխանցել տեղեկատվությունը: Հաղորդակցությունը կայանում է ոչ միայն մարդկանց միջև տեղեկատվության փոխանցմամբ, այլ նաև անձի ինքնորոշմամբ: Հաղորդակցությունը և՛ հաղորդագրության ուղի է, և՛ կապի տեսակ է, և՛ հաղորդագրության գործողություն է, ինչպես նաև տեղեկատվության հաղորդումն է տեխնիկական միջոցների օգնությամբ: Հաղորդակցությունը և երկխոսությունը մարդկանց համար հանդիսանում են ներկայանալու միջոցներ, իսկ երկխոսության էությունը կայանում է մարդկանց միջև խոսակցությունները: Հաղորդակցությունը հաղորդագրության ուղին է, շփման գործընթացն է, տեղեկատվության հաղորդումն է, որն իրականացվում է տեխնիկական միջոցների օգնությամբ: Հաղորդակցությունը (լատ. communicatio հաղորդագրություն, փոխանցում, communicare կապ հաստատել, հաղորդել, փոխանցել),

Սահմանել «Քրիստոնեություն» հասկացությունը և նրան առնչվող 10 հասկացություն;

Քրիստոնեություն (հուն՝ Χριστός՝ «օծյալ»), միաստվածային կրոն, հուդայականության և իսլամի հետ մտնում է աբրահամական կրոնների խմբի մեջ, իսլամի և բուդդիզմի հետ մեկտեղ մտնում է երեք համաշխարհային կրոնների թվի մեջ։

Քրիստոնեություն եզրն առաջին անգամ օգտագործվել է Իգնատիոս Անտիոքացու կողմից (մահ. 113/117) Մագնեզիայի, Հռոմի և Ֆիլադելֆիայի եկեղեցիներին հղած նամակներում։

Քրիստոնեության կարևորագույն հրամանակարգն (դոգմա) է՝ մեղքից, մահից և անեծքից մարդուն ազատելու նպատակով իրապես մարմնացած և մարդացած Աստվածամարդու, Նախահավիտենական Աստծո Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի մասին վարդապետությունը։

Ժամանակի ընթացքում, պատմական հանգամանքների և աստվածաբանական մտքի զարգացման թելադրանքով, քրիստոնեական եկեղեցին ճյուղավորվել, երկփեղկվել է արևելաքրիստոնեական և արևմտաքրիստոնեական ուղղությունների (որոնցից են Ուղղափառությունը, Կաթոլիկությունը), իսկ 16-րդ դարում՝ Ռեֆորմացիայի արդյունքում, ձևավորվել է քրիստոնեության երրորդ մեծ ուղղությունը՝ բողոքականությունը։

Քրիստոնեության սրբազան գիրքը Աստվածաշունչն է. քրիստոնյաների պատկերմամբ՝ Աստծո խոսքը՝ ուղղված իր իսկ արարած աշխարհին։ Հայտնությամբ տրված քրիստոնեական դավանանքի հիմնական դրույթները համառոտ և ամփոփ բանաձևված են Հավատո հանգանակներում։

Պատմություն

Վանի թագավորություն[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Վանի թագավորության արքաների կառավարման տարեթվերը ներկայացված են մոտավորապես, քանի որ նրանց մասին տեղեկատվություն շատ քիչ կա և որոշ թվականներ կարող են վիճարկելի լինեն:Փակագծերում նշված են տարեթվերը ըստ «Հայոց պատմություն, դասախոսությունների ձեռնարկ», Երևան 1998, Աշոտ Մելքոնյան։

Անուն Գահակալման ժամանակաշրջան Ծանոթագրություններ Դինաստիա Պատկեր
Արամե մ.թ.ա.858 — մ.թ.ա. 844 (մ.թ.ա.859 — մ.թ.ա.843)
Լուտիպրի մ.թ.ա. 844 — մ.թ.ա. 834
Սարդուրի Ա մ.թ.ա. 834 — մ.թ.ա. 828 (մ.թ.ա.835 — մ.թ.ա.825)
Իշպուինի մ.թ.ա. 828 — մ.թ.ա. 810 (մ.թ.ա.825 — մ.թ.ա.810) Ishpuini.jpg
Մենուա մ.թ.ա. 810 — մ.թ.ա. 786 (մ.թ.ա.810 — մ.թ.ա.786)
Արգիշտի Ա մ.թ.ա. 786 — մ.թ.ա. 764 (մ.թ.ա.786 — մ.թ.ա.764) Argishti I.jpg
Սարդուրի Բ մ.թ.ա. 764 — մ.թ.ա. 735 (մ.թ.ա.764 — մ.թ.ա.735) Sarduri 2.png
Ռուսա Ա մ.թ.ա. 735 — մ.թ.ա. 714 (մ.թ.ա.735 — մ.թ.ա.714)
Արգիշտի Բ մ.թ.ա. 714 — մ.թ.ա. 680 (մ.թ.ա.714 — մ.թ.ա.685)
Ռուսա Բ մ.թ.ա.680 — մ.թ.ա. 639 (մ.թ.ա.685 — մ.թ.ա.645)
Սարդուրի Գ մ.թ.ա. 639 — մ.թ.ա.625
Սարդուրի Դ մ.թ.ա. 625 — մ.թ.ա.620
Էրիմենա մ.թ.ա. 620 — մթ.ա.605
Ռուսա Գ մ.թ.ա. 605 — մ.թ.ա.595 (մ.թ.ա.605 — մ.թ.ա.585)?
Ռուսա Դ մ.թ.ա.595 — մ.թ.ա.585
Անուն Գահակալման ժամանակաշրջան Ծանոթագրություններ Դինաստիա Պատկեր
Պարույր Սկայորդի մ.թ.ա.612 — մ.թ.ա. ? մ.թ.ա 612 թ.-ին Մարաստանի Կիաքսար թագավորը ճանաչել է Հայոց արքա և ըստ որոշ մասնագետների արդեն մ.թ.ա. 612 — մ.թ.ա. 609 թթ.-ներին Ուրարտուի թագավորությունում իշխանությունը անցել էր Պարույրին, այսինքն դինաստիաների փոփոխություն էր իրականացվել[1]։ King Paruyr, Son of Skayordi.jpg
Հրաչյա մ.թ.ա. ? — մ.թ.ա. ? (ըստ Մովսես Խորենացու Նաբուգոդոնոսոր I-ի ժամանակակիցն է եղել) Պարույր Սկայորդու որդի

15.05.2020

Թվարկել I-IV դարերի հայոց պատմության կարևորագույն

Նախքան մ.թ. 5-րդ դար[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

 • Մար Աբաս Կատինա, գրել է «Հայոց պատմություն» երկը, որը մեզ չի հասել։ Մար Աբասի աշխատությունից օգտվել է Մովսես Խորենացին, որը նրան համարում է մ.թ.ա II դարում ապրած հեղինակ։ Ժամանակակից ուսումնասիրողներից ոմանք կամ ընդհանրապես չեն ընդունում Մար Աբասի գոյությունը կամ էլ թվագրում են նրա երկը մ.թ. IV դարով։
 • Ողյումպ, մ.թ. I-II հայ պատմագիր։ Հիշատակվում է Մովսես Խորենացու կողմից, որը նրան է վերագրում «Մեհենական պատմություն» անունով երկը (մեզ չի հասել):

25.04.2020

 1. Նախագծեր մայիսյան նախագիծ ամիսնեռ անց նախագիծնեմ կատարել։

 2. Ընտանեկան նախագծեր այդ նախագիճծե չեմ  կատարել

 3. Օրը ընտանիքի հետ  Արավոտյան արտնանումեմ նախաճաշում եմ մարզվում եմ գնում եմ տատիկիս պապիկիս տուն խնամում եմ կենդանիներիս խնամում եմ։

 4. լրացուցիչ կրթության դասերը, որոնք իրավիճակից ելնելով ստիպված ես իրականացնել տանը։ Քանի վոր ես հաճախու էի գիմնաստիկայի և անգլերենի դասըթացքների , իրավիճակից ելնելով ստիպված եմ իրականացնել տանը։

 5. Ինքնակրթություն կարդում եմ Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթները։

 6. Մարզական ժամ  18:00-19:00

 7. Օրվա ազատ ժամանկը խաղում եմ

 8.  Ինչ հետաքրքիր ժամանց կառաջարկես մյուսներին զբաղվել ընդանի կենդանիների խնամքով։

01.05.2020

 1. Նախագծեր մայիսյան նախագիծ ամիսնեռ անց նախագիծնեմ կատարել։

 2. Ընտանեկան նախագծեր այդ նախագիճծե չեմ  կատարել

 3. Օրը ընտանիքի հետ  Արավոտյան արտնանումեմ նախաճաշում եմ մարզվում եմ գնում եմ տատիկիս պապիկիս տուն խնամում եմ կենդանիներիս խնամում եմ։

 4. լրացուցիչ կրթության դասերը, որոնք իրավիճակից ելնելով ստիպված ես իրականացնել տանը։ Քանի վոր ես հաճախու էի գիմնաստիկայի և անգլերենի դասըթացքների , իրավիճակից ելնելով ստիպված եմ իրականացնել տանը։

 5. Ինքնակրթություն կարդում եմ Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթները։

 6. Մարզական ժամ  18:00-19:00

 7. Օրվա ազատ ժամանկը խաղում եմ

 8.  Ինչ հետաքրքիր ժամանց կառաջարկես մյուսներին զբաղվել ընդանի կենդանիների խնամքով։

01.05.2020

 1. Նախագծեր մայիսյան նախագիծ ամիսնեռ անց նախագիծնեմ կատարել։

 2. Ընտանեկան նախագծեր այդ նախագիճծե չեմ  կատարել

 3. Օրը ընտանիքի հետ  Արավոտյան արտնանումեմ նախաճաշում եմ մարզվում եմ գնում եմ տատիկիս պապիկիս տուն խնամում եմ կենդանիներիս խնամում եմ։

 4. լրացուցիչ կրթության դասերը, որոնք իրավիճակից ելնելով ստիպված ես իրականացնել տանը։ Քանի վոր ես հաճախու էի գիմնաստիկայի և անգլերենի դասըթացքների , իրավիճակից ելնելով ստիպված եմ իրականացնել տանը։

 5. Ինքնակրթություն կարդում եմ Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթները։

 6. Մարզական ժամ  18:00-19:00

 7. Օրվա ազատ ժամանկը խաղում եմ

 8.  Ինչ հետաքրքիր ժամանց կառաջարկես մյուսներին զբաղվել ընդանի կենդանիների խնամքով։